Vanliga Frågor

 • Hur avfettar vi?

  Visa svar

  Vi använder oss av en vattenbaserad miljövänlig process som innehåller tensider för att avfetta rör. Sköljning sker med rent filtrerat vatten under högt tryck. Vi skjuter varje rör med rensningsplugg och torkar med rent nitrogen från gasflaska. För mindre komponenter använder vi oss av ultraljud. Sköljning sker med avjoniserat vatten och sprit. Torkning sker med hjälp av nitrogen från gasflaska. Efter torkning pluggas varje rör med plugg och skyddsemballeras inför transport till kund.

 • Varför behöver jag avfettade rör?

  Visa svar

  Det är väsentligt att rören hålls fria från olje och fettpartiklar då dessa ämnen antänds lätt i kontakt med bl.a. oxygen.

 • Vilka typer av material avfettar vi?

  Visa svar

  Vi avfettar de flesta typer av rör och rördelar till, i första hand, medicinalt och krävande/känsliga industriella ändamål. Främst är det material av koppar och rostfritt men behandlar även stålrör och stålrörsdelar vid behov.

 • Får man intyg på avfettningen?

  Visa svar

  Ja, alla leveranser innehåller en kopia av avfettningscertifikat med ett unikt LPDS (Lodgical process Documentation System) nummer med all relevant framställningsinformation (inköpsordernummer, material val, eventuella batch eller chargenummer, kvantitet samt gällande standard krav) Originalcertifikat skickas tillsammans med fakturan i separat post till beställaren.

 • Kan vi skicka våra egna produkter till er för avfettning?

  Visa svar

  Ja absolut! Med undantag från SAMedical® kopparrör och Samedical® kapillärrördelar för medicinska gaser vilka kräver en speciell kvalité och dessa lagerför vi själva. Alla andra produkter tar vi gärna emot och tvättar. Vi har de flesta stora grossister i Norden som kunder hos oss. Även tillverkare av stora processventiler och dylikt skickar oss sina egna produkter för rengöring och avfettning.

 • Vad har vi för leveranstider?

  Visa svar

  Vi är välkända i branschen för snabba, säkra leveranser. Vi kan i de flesta fall få iväg gods efter en eller ett par arbetsdagar.

 • Vad kostar det?

  Visa svar

  Våra priser för SAMedical® kopparrör och rördelar finns på vår hemsida. För att få tillgång till priserna krävs det att man loggar in. Saknar du inloggningsuppgifter kan ni få detta genom att skicka ett meddelande till oss, från fliken "Kontakta oss". Våra kopparörspriser uppdateras en gång per månad enligt LME (London Metall Exchange). Priset för avfettade rostfria rör samt "tvätt av kundens gods" finns också att ladda hem.

 • Hur får jag tillgång till era prislistor?

  Visa svar

  Skicka ett meddelande till oss via fliken "Kontakta oss" så få du ett användarnamn och ett lösenord.

 • Vilken testmetod använder vi?

  Visa svar

  Vi testar regelbundet vår avfettningsprocess genom att skicka stickprov från vår produktion till ett certifierat, tredjeparts, testlaboratorium – En vedertagen analysmetod har modifierats och inga förbjudna, miljöfarliga, kemikalier får användas längre. Halten kolväten bestäms med infrarödspektrofotometri (IR). Metoden liknar den tidigare gällande SS 02 81 45, där innandömet av ett avfettat rör sköljs med en lösningsagent. Den invändiga ytan på röret bestäms och mängden kolväte uttryckt i mg/m² beräknas. Testning och kontroll regleras i Amons kvalitetsledningssystem SS-EN ISO 13485-2012