Informationsteknik

Man kan nu se en jättelik ökning av informationsmängden i världen med en följande omfördelning av kunskap. Behovet av information har idag blivit ett strategiskt medel för att stärka sin egen position på marknaden, samtidigt som man kan stärka banden till sina samarbetspartners.

Den nya informationsåldern kräver nytänkande och annorlunda lösningar. Vi har i och med samarbetet med vårt dotterbolag Lodge & Company tillgång till det senaste inom informationsteknologi.

Den här verksamheten har lyfts ut, och bedrivs numera i vårt dotterbolag Lodge & Company. Lodge & Company åtar sig de flesta uppdrag som gäller information och informationshantering, från traditionella papperstrycksaker till avancerade IT-system för webben.