Stål

Amon stål  rör och rördelar avfettas och korrosionsskyddas i en effektiv process. Direkt efter tvätt, torrblåses detaljerna med nitrogen så att ingen fukt finns kvar. Därefter skyddsemballeras produkterna så att förutsättningarna för invändig oxidering minimeras.

Avfettade rör och rördelar av stål skall hanteras som "färskvara". Normalt behandlas rören och delarna med en inhibitor både utvändigt och invändigt som fördröjer oxidationsprocessen d.v.s. rost! Om så önskas kan rören och delarna givetvis levereras utan inhibitor.

Eftersom dessa detaljer är svåra att lagerföra i tvättat skick, utförs tvätt av ståldetaljer endast på direkt beställning av kund, och då oftast med kundens eget gods som levererats till oss. Men vi kan givetvis ombesörja inköp av stålrör och ståldelar till bra priser.

Vi kan även ombesörja blästring och skyddslackering av materialet, samt kapning av långa rör för billigare transport och gängning av rör för enklare installation. Vi kan hantera längder upp till 12 meter.