Priser

Våra prislistor är lättillgängliga på hemsidan.
Våra priser för medicinska kopparrör uppdateras i början av varje månad och baseras på världsmarknadspriset på koppar enligt LME, London Metal Exchange.
De andra prislistorna uppdateras med jämna mellanrum.

Prislistorna är skrivna i Microsoft Excel-filer och är interaktiva.

För att komma åt våra prislistor behöver du ett användarnamn och ett lösenord.

Om du inte har ett användarnamn eller lösenord, ring oss på 0477-205 05 eller via e-post info@amon.se

 

LOGGA IN HÄR