Kundgods

Avfettning och rengöring av stål och rostfritt sker oftast med kundens eget gods.

  • Vi tar emot de flesta typer av kundgods för avfettning, inte bara rör och rördelar. Vi har avfettat detaljer till kärnkraftsindustrin, den elektriska industrin, process och livsmedelsindustrin.
  • Vi har en utarbetad plan, dokumenterad i vårt kvalitetsledningssystem, för hur vi hanterar och skyddar kundgods.
  • Vi har möjlighet att avfetta kundgods med måtten 12000 x 2000 x 2000 mm.
  • Vi avfettar även ventiler i de flesta storlekar, dock inte ventiler som har packningar eller smörjmedel av silikon.

OBS - Idag finns det ingen tillfredställande rengöringsprocess för att avlägsna silikon.

Förbearbetning

Vi kan ombesörja blästring av svårt korroderat stålgods innan tvätt.

Avfettningsmetod

Metoden för avfettning av kundgods skiljer sig åt beroende på hur godset ser ut. Vi har möjlighet till ultraljudstvätt, avfettning genom nedsänkning i strömmande miljövänligt tvätt medium samt avfettning genom spolning med hetvatten och miljövänliga tvätt medium under högt tryck.

Efterbearbetning

Detaljer i stål kan behandlas med en inhibitor efteråt för att tillfälligtt hindra korrosionsprocessen d.v.s. rost. Allt gods som lämnar fabriken är skyddsemballerat.