Konsignationslager

Vi har möjlighet att ombesörja våra kunders varulager… Det kan vara material som vi har eller kommer att bearbeta på avrop, men det kan även vara gods placerat hos oss som, genom juridiskt avtal, fortfarande tillhör tillverkaren eller kunden.