Avfettade rör & rördelar

Vi avfettar rör och rördelar av koppar, stål och rostfritt material. Amon har en gedigen specialist kunskap om hur dessa avfettade produkter kan och bör användas. Vi är också erkänt duktiga i att kunna förmedla detta information, elektroniskt, samt i tal och skrift. - ”We have the know-how”…

rr i bad sm format

Amon AB avfettar rör och rördelar för ändamål där krav på hög renhet ställs. Våra rengjorda rör finns i livsmedelsindustrin, verkstadsindustrin, laboratorier, kemisk industri, kärnkraftverk och inte minst i medicinska centralgasanläggningar på sjukhus. En stor del av vår produktion exporteras till våra grannländer i Norden. Vi tvättar kopparrör och kapillärrördelar, stålrör och rostfria rör samt ventiler, gängade delar och andra typer av rördelar som behövs i ett komplett distributionssystem.

Rören avfettas med en miljövänlig avfettningsmetod och sköljs invändigt och utvändigt därefter med vatten under högt tryck samt ren- och torrblåses med torr gas (nitrogen) från flaska.

För vissa rörkvaliteter använder vi pneumatiskt drivna renspluggar för högre effekt. Vi använder även då flasknitrogen som drivgas.

Kapillärrördelarna avfettas i en ultraljudstvätt, sköljs med avjoniserat vatten och därefter med 99.7% etanol för att sedan torkas med torr gas från flaska.

Rören är skyddade med rörlock samt inplastade. Normalt levereras rör i en träkista. Vid små leveranser läggs de inplastade rören på en planka, försedda med stötskydd vid båda ändarna.

Noggranna instruktioner om hur materialet skall hanteras på arbetsplatsen medföljer alla leveranser. Kapillärrördelarna är förslutna i en märkt plastpåse. Med leveransen följer alltid extra rörlock samt kopia av tvättintyg/certifikat och materialspecifikation. Originalcertifikat skickas alltid till beställaren.

För att läsa mer om våra avfettade produkter kan du klicka på Koppar, Rostfritt eller Stål uppe här till vänster.

Amon´s Kvalitetsledningssysteme har granskats av Intertek Certification AB och är i överensstämmelse med kraven enligt SS-EN 13485:2012. Medicintekniska produkter - Ledningssystem för kvalitet - Krav för regulatoriska ändamål. Kvalitetsledningssystemet omfattar: ” Avfettning av produkter för medicinska tillämpningar, livsmedel och industriellt bruk, samt kunskapsförmedling av medicinska centrala gasanläggningar och industriella applikationer av rena rörsystem.”