Organisation

För att uppnå tydligt kundfokus är Amon AB:s verksamhet delad i två delar:

  • Verkstad
  • Kunskap

För att understödja dessa två huvudprocesser har Amon AB personal-, ekonomi-, marknads- och IT-funktioner.

Verkstad

Verkstaden arbetar främst med att rengöra de rör och rördelar som utgör stommen i ett kliniskt transportsystem. Produktion, underhåll och lager leds av vår produktionsansvarige.

Kunskap

Kunskapsarbetet utgörs av:

  • Arbete med nationella och internationella standardiseringsorgan samt samverkan med marknadsledande aktörer i syfte att få en enhetlig standard för främst medicinska centralgasanläggningar i Norden och Europa.
  • Utveckling av kvalitetshöjande stödsystem för klinisk transport av rena medier.
  • Framtagning av teknisk dokumentation kring kliniska transporter.

Delar av Amon AB:s kunskapsarbete som faller utanför kliniska transportsystem bedrivs i det av Amon AB helägda dotterbolaget Lodge & Company AB.

Funktioner i organisationen…

 

Namnls.jpg