Aktuellt

< Back to News

Den person som önskar veta vilka uppgifter Lodge & Company eller sina dotterbolag har sparade och- eller önskar få dessa korrigerade, blockerade, delgivna eller raderade hänvisas till e-postadressen: datainfo@amon.se Vid begäran av borttagning, ändring och- eller blockering av personuppgifter sker detta skyndsamt och senast inom 3 månader.

Ni kan ladda ner policyn HÄR.